Teamcoaching

Samenwerking en onderlinge synergie is in organisaties van professionals erg belangrijk. Of het nu gaat om managementteams, projectteams, startende teams of bestaande afdelingen of business units.

De essentie van Teamcoaching is elkaars kracht te leren kennen en op de juiste manier te benutten om gezamenlijk te leren en te groeien. Het bereiken van synergie in een team is niet altijd eenvoudig. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen of manieren van werken. Ieder mens is anders, en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve en veilige manier. Hierdoor kan de kracht van een team uitgroeien tot meer dan de som van delen.

Bij teamcoaching kan het gaan om korte inspirerende sessies van een dag, een verdiepend proces met behulp van bijvoorbeeld theory U, het oplossen van onduidelijkheid of een conflict, maar ook langdurige begeleiding naar een effectievere samenwerking en beter groepsresultaat kan een doelstelling van teamcoaching zijn.